उज्जैन

5,28,41,802

मैहर

1,68,49,00

इंदौर

1,01,19,030

चित्रकूट

90,01,126

ओंकारेश्वर

34,75,000

जबलपुर

26,69,869

सलकनपुर

25,65,000

नर्मदापुरम ( पचमढ़ी ,मढ़ई,आदमगढ़ )

22,83,837

रायसेन ( भीमबेटिका ,सांची , भोजपुर )

21,37,058

भोपाल

19,50,965